Call for Apprentices

ŻfinMalta, Malta’s National Dance Company, under the artistic direction of Paolo Mangiola, is holding an audition for 1 female and 1 male apprentice dancers.

 


ŻfinMalta,il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin, taħt id-direzzjoni artistika ta’ Paolo Mangiola, se tkun qed tagħmel awdizzjonijiet għal żeffiena apprentisti. 

Details

(EN)

Dancers must possess excellent coordination skills, a solid background in classical ballet and contemporary dance practices and have the ability to adapt quickly to various working methods and processes.

 

Female dancers should feel confident with pointe work.

 

Applicants need to be between 18 years (turning 18 by 31st December 2021) and 22 years of age.

 

Applicants are asked to send their photos (face and body) CV’s and a short video link of max 2 minutes to: vacancies@zfinmalta.org

 

Shortlisted candidates will be invited to auditions on the 5th and 6th of June 2021.

 

Auditions will be held in the ŻfinMalta dance studios, located at the Mediterranean Conference Centre in Valletta, Malta.

COVID-19 PRECAUTIONS

 

ŻfinMalta will put in place all necessary precautionary measures to ensure the health and safety of applicants and staff.

 

  • The shortlisted applicants will be called into the studio 3 at a time, and the 2 meter distance rule will apply.

 

  • Candidates will have their temperature read upon entry to the Mediterranean Conference Centre.

 

  • The wearing of face masks is compulsory.

 

  • Shortlisted candidates will also be asked to take a COVID-19 test 2 to 3 days prior to auditions, and will need to present a negative result before entering the studio.

Successful applicants will enter into a paid contract with ŻfinMalta National Dance Company from September 2021 to July 2022.

 

This call for applications is for Maltese residents only.

 

Application deadline: 21st May 2021 at 17:00 hours CET.

 

For further information about the company its activities and repertoire please browse our website.

 

Dettalji

(MT)

Iż-żeffiena għandhom ikollhom koordinazzjoni eċċellenti, bażi b’saħħitha fil-ballet klassiku u fiż-żfin kontemporanju, kif ukoll ikunu kapaċi jadattaw faċilment għall-metodi u stili differenti użati minn koreografi varji. 

 

Kunfidenza fil-pointe work hija essenzjali għaż-żeffiena femminili. 

 

L-applikanti jrid ikollhom bejn it-18 (jagħlqu 18 sal-31 ta’ Diċembru 2020) u t-22 sena. 

 

L-applikanti huma mitluba jibagħtu ritratti (wieħed tal-wiċċ u ieħor tal-persuna sħiħa), flimkien ma’ CV u vidjow qasir ta’ mhux iktar minn żewġ minuti, lil: vacancies@zfinmalta.org

  

L-applikanti magħżula jiġu mistiedna jattendu awdizzjonijiet bejn il-5 u s-6 ta’ Ġunju 2021, fl-istudjows ta’ ŻfinMalta, f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta.  

PREKAWZJONIJIET GĦALL-COVID-19 

 

Żfinmalta se tkun qed tieħu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji biex tassigura s-saħħa u s-sigurtà tal-applikanti u l-impjegati. 

 

  • Il-kandidati magħżula se jkollhom awdizzjoni b’mhux iktar minn tliet persuni fl-istess ħin, u se jintalbu jżomm distanza ta’ żewġ metri bejniethom.  

 

  • Il-kandidati se titteħdilhom it-temperature kif jidħlu fid-Dar il-Mediterran għall-Konferenzi  

 

  • L-użu tal-maskri hija obbligatorja.  

 

  • L-applikanti magħżula se jintalbu biex jumejn jew tlett ijiem qabel l-awdizzjoni, jagħmlu t-test tal-COVID u se jintalbu jippreżentaw ir-riżultat negattiv qabel ma jidħlu fl-istudjow. 

Iż-żeffiena li jintgħażlu jingħataw kuntratt tax-xogħol biex jingħaqdu ma’ ŻfinMalta minn Settembru 2021 sa Lulju 2022. 

 

Din is-sejħa hija miftuħa għal residenti Maltin biss. 

 

L-applikazzjonijiet se jintlaqgħu sa nhar l-21 ta’ Mejju 2021 sal-17.00. 

 

Għal aktar informazzjoni dwar il-kumpanija, il-proġetti u r-repertorju tal-kumpanija, żur is-sit elettroniku