Audition Notice

ZfinMalta Audition Notice 2022
ŻfinMalta, the National Dance Company of Malta, under the artistic direction of Paolo Mangiola, is holding an audition. This call is open to anyone who identifies as female.

 


ŻfinMalta – il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin, taħt id-direzzjoni artistika ta’ Paolo Mangiola, se tkun qed tagħmel awdizzjonijiet għal żeffiena. Din is-sejħa hija miftuħa għal kull min jidentifika mal-generu femminili.

Details

(EN)

 Dancers must possess excellent coordination skills, a solid background in classical ballet and contemporary dance practices and have the ability to adapt quickly to various working methods and processes.

 

Dancers should feel confident with pointe work.

 

Applicants are asked to send two photos (face and body) a CV including accurate height as well as stating their current employee. Candidates will also need to send a separate video link of max 2 minutes at: vacancies@zfinmalta.mt

 

Shortlisted candidates will be invited to the audition on Saturday the 5th of March 2022 at ŻfinMalta’s studios, in Valletta, Malta.

 

Selected dancers will be asked to stay on for an extra day, Sunday the 6th of March 2022.

 

Successful applicants will enter into a paid contract with ŻfinMalta National Dance Company from September 2022 to July 2023.

 

Application Deadline: Friday 11th of February at 5pm CET.Only shortlisted candidates will be contacted.

 

 

This call shall be limited to EU registered citizens due to visa legal limitations for the role in question.

 

The company does not hold online auditions.

 

For further information about the company its activities and repertoire please continue to browse our website

 

 

 


COVID-19 PRECAUTIONS

ŻfinMalta will put in place all necessary precautionary measures to ensure the health and safety of both applicants and staff:

 

  • A limited number of the shortlisted applicants will be called into the studio at a time, and the 2-meter distance rule will apply. 
  • Shortlisted applicants will have their temperature read upon entry to the Mediterranean Conference Centre.
  • The wearing of face masks is mandatory, at all times. 
  • Shortlisted applicants will also be asked to take a PCR COVID-19 test 48 hours prior to auditions and will need to present a negative result before entering the studio.  
  • All invited dancers must present a valid Covid 19 Vaccine Certificate

Dettalji

(MT)

Iż-żeffiena għandhom ikollhom koordinazzjoni eċċellenti, bażi b’saħħitha fil-ballet klassiku u fiż-żfin kontemporanju, kif ukoll ikunu kapaċi jadattaw faċilment għall-metodi u stili differenti użati minn koreografi varji.

 

Kunfidenza fil-pointe work hija essenzjali.

  

L-applikanti huma mitluba jibagħtu ritratti (wieħed tal-wiċċ u ieħor tal-persuna sħiħa), flimkien ma’ CV li tinkludi dettalji dwar it-tul tagħhom kif ukoll l-aħħar post tal-impieg. L-applikanti għandhom ukoll jibgħatu vidjow qasir ta’ mhux iktar minn żewġ minuti, lil: vacancies@zfinmalta.mt.

 

L-applikanti li jgħaddu mill-ewwel selezzjoni jiġu mistiedna jattendu awdizzjoni nhar is-Sibt 5 ta’ Marzu 2022, ŻfinMalta Studios, il-Belt Valletta.

 

Iż-żeffiena li jgħaddu mill-fażi tal-ewwel awdizzjoni, jiġu mistiedna jattendu ġurnata ta’ provi oħra nhar is-6 ta’ Marzu 2022.

 

Iż-żeffiena li jintgħażlu jingħataw kuntratt tax-xogħol biex jingħaqdu ma’ ŻfinMalta – il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin, minn Settembru 2022 sa Lulju 2023.

 

L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sal-11 ta’ Frar 2022 fil-ħamsa ħin lokali. Il-kandidati magħżula għal awdizzjoni biss se jiġu kkuntattjati.

 

 

Din is-sejħa hija limitata għal ċittadini Ewropej minħabba limitazzjonijiet legali marbuta mal-Viża, għal dan l-irwol partikolari.

 

Il-kumpanija ma tagħmilx awdizzjonijiet onlajn.

 

Għal aktar informazzjoni dwar il-kumpanija, il-proġetti u r-repertorju tal-kumpanija, kompli żur is-sit elettroniku

 

 

 


Prekawzjonijiet għall-COVID-19

Żfinmalta se tkun qed tieħu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji biex tassigura s-saħħa u s-sigurtà tal-applikanti u l-impjegati:

 

  • Ġewwa l-istudju ser jissejħu numru limitat ta’ applikanti magħżula fl-istess ħin, u se jintalbu jżommu distanza ta’ żewġ metri bejniethom.
  • It-temperatura tal-applikanti magħżula ser tittieħed mad-dħul fid-Dar il-Mediterran għall-Konferenzi.
  • L-użu tal-maskri f’kull ħin ser ikun obbligatorju.
  • L-applikanti magħżula se jintalbu wkoll sabiex jittestjaw lilhom infushom għall-COVID-19, b’PCR test, jumejn qabel il-provi, u riżultat negattiv għandu jiġi preżentat qabel ma jidħlu fl-istudjow.
  • Iż-żeffiena kollha mistiedna għandhom jippreżentaw Ċertifikat validu tat-Tilqim tal-Covid 19.