Audition Notice 2022

ŻfinMalta, the National Dance Company of Malta, under the artistic direction of Paolo Mangiola, is holding an audition for male dancers.

 


ŻfinMalta – il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin, taħt id-direzzjoni artistika ta’ Paolo Mangiola, se tkun qed tagħmel awdizzjonijiet għal żeffiena maskili.

Details

(EN)

Dancers must possess excellent coordination skills, a solid background in classical ballet and contemporary dance practices and have the ability to adapt quickly to various working methods and processes.  

 

Applicants are asked to send two photos (face and body) CV’s clearly stating their heights and a short video link of max 2 minutes to: vacancies@zfinmalta.mt

 

Shortlisted candidates will be invited to audition on Saturday the 25th of June 2022 at the Mediterranean Conference Centre in Valletta, Malta. 

 

Selected dancers will be asked to stay on for an extra day, Sunday the 26th of June 2022.

 

Successful applicants will enter into a paid contract with ŻfinMalta National Dance Company from August 2022 to July 2023. 

 

Application Deadline: 4th June 2022 at 17:00 hrs CET. 

Shortlisted candidates will be contacted

 

This call shall be limited to EU registered citizens due to visa legal limitations for the role in question.

 

The company does not hold online auditions. Due to the high number of applications, we are unable to provide personal feedback. 

 

For further information about the company its activities and repertoire please browse our website.

Dettalji

(MT)

Iż-żeffiena għandhom ikollhom koordinazzjoni eċċellenti, bażi b’saħħitha fil-ballet klassiku u fiż-żfin kontemporanju, kif ukoll ikunu kapaċi jadattaw faċilment għall-metodi u stili differenti użati minn koreografi varji. 

 

L-applikanti huma mitluba jibagħtu ritratti (wieħed tal-wiċċ u ieħor tal-persuna sħiħa), flimkien ma’ CV, li jinkludi t-tul tal-persuna, u vidjow qasir, ta’ mhux iktar minn żewġ minuti, lil: vacancies@zfinmalta.mt. 

  

L-applikanti li jgħaddu mill-ewwel selezzjoni jiġu mistiedna jattendu awdizzjoni nhar is-Sibt 25 ta’ Ġunju 2022, fl-istudios ta’ ŻfinMalta, f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta. 

 

Iż-żeffiena li jgħaddu mill-fażi tal-ewwel awdizzjoni, jiġu mistiedna jattendu ġurnata ta’ provi oħra nhar il-Ħadd 26 ta’ Ġunju 2022. 

 

Iż-żeffiena li jintgħażlu jingħataw kuntratt tax-xogħol biex jingħaqdu ma’ ŻfinMalta – il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin, minn Awwissu 2021 sa Lulju 2023. 

 

L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sal-4 ta’ Ġunju 2022 fil-ħamsa ħin lokali. Il-kandidati magħżula għal awdizzjoni biss se jiġu kkuntattjati.

 

Din is-sejħa hija limitata għal ċittadini Ewropej minħabba limitazzjonijiet legali marbuta mal-Viża, għal dan l-irwol partikolari.

 

Il-kumpanija ma tagħmilx awdizzjonijiet onlajn. Minħabba n-numru għoli ta’ applikazzjonijiet, ma nistgħux nipprovdu feedback personali.

 

Għal aktar informazzjoni dwar il-kumpanija, il-proġetti u r-repertorju tal-kumpanija, żur is-sit elettroniku