Audition Notice 2021

ŻfinMalta, the National Dance Company of Malta, under the artistic direction of Paolo Mangiola, is holding an audition for male dancers.

 


ŻfinMalta – il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin, taħt id-direzzjoni artistika ta’ Paolo Mangiola, se tkun qed tagħmel awdizzjonijiet għal żeffiena rġiel.

Details

(EN)

Dancers must possess excellent coordination skills, a solid background in classical ballet and contemporary dance practices and have the ability to adapt quickly to various working methods and processes.  

 

Applicants are asked to send their photos (face and body) CV’s and a short video link of max 2 minutes to: vacancies@zfinmalta.org  

 

Shortlisted candidates will be invited to audition on Saturday the 5th of June at the Mediterranean Conference Centre in Valletta, Malta. 

 

Selected dancers will be asked to stay on for an extra day, Sunday the 6th of June. 

 

COVID-19 restrictions and safety measures will apply on audition days. 

Successful applicants will enter into a paid contract with ŻfinMalta National Dance Company from September 2021 to July 2022. 

 

Application Deadline: 21st May 2021 at 17:00 hrs CET. 

 

This call for applications is for EU passport holders only, due to visa limitations. 

 

For further information about the company its activities and repertoire please browse our website.

Dettalji

(MT)

Iż-żeffiena għandhom ikollhom koordinazzjoni eċċellenti, bażi b’saħħitha fil-ballet klassiku u fiż-żfin kontemporanju, kif ukoll ikunu kapaċi jadattaw faċilment għall-metodi u stili differenti użati minn koreografi varji. 

 

L-applikanti huma mitluba jibagħtu ritratti (wieħed tal-wiċċ u ieħor tal-persuna sħiħa), flimkien ma’ CV u vidjow qasir, ta’ mhux iktar minn żewġ minuti, lil: vacancies@zfinmalta.org

  

L-applikanti li jgħaddu mill-ewwel selezzjoni jiġu mistiedna jattendu awdizzjoni nhar is-Sibt 5 ta’ Ġunju 2021, fl-istudjows ta’ ŻfinMalta, f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta. 

 

Iż-żeffiena li jgħaddu mill-fażi tal-ewwel awdizzjoni, jiġu mistiedna jattendu ġurnata ta’ provi oħra nhar il-Ħadd 6 ta’ Ġunju 2021. 

 

Ir-restrizzjonijiet tal-COVID-19 u miżuri tas-saħħa u s-sigurtà japplikaw, waqt l-awdizzjonijiet. 

Iż-żeffiena li jintgħażlu jingħataw kuntratt tax-xogħol biex jingħaqdu ma’ ŻfinMalta – il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin, minn Settembru 2021 sa Lulju 2022. 

 

L-applikazzjonijiet se jintlaqgħu l-21 ta’ Mejju sal-5.00 p.m. 

 

Minħabba limitazzjonijiet bil-Viża, din is-sejħa għaż-żeffiena hija miftuħa biss għal ċittadini Ewropej. 

 

Għal aktar informazzjoni dwar il-kumpanija, il-proġetti u r-repertorju tal-kumpanija, żur is-sit elettroniku