Call for Artistic Director

CALL CLOSED

ŻfinMalta – The National Contemporary Dance Company, is seeking an Artistic Director. As a Public Cultural Organisation, standard government procedures call for a renewal of the tenure of the Artistic Director. 

 

This exciting position calls for a choreographer to lead Malta’s national contemporary dance company.

 

The selected candidate will provide the artistic vision and lead the company to fulfil its mission and vision whilst striving to maintain world-class standards.

 

The Artistic Director will develop the Dance Company’s annual programme of events encompassing the widest possible forms of artistic expression with the aim of reaching people of all ages and from all social groups whatever their cultural background. They will create their own work, commission other choreographers and nurture the artistic development of the company’s dancers and work with the team to expand the work of the company in the Maltese Islands and in an international context.

 

The Artistic Director will be a cultural leader who participates actively in advocacy for artistic, cultural and creative development on a national level as well as developing a strong agenda for international collaborations.

 

Applicants should have a proven track record internationally, be purposeful, motivated and able to apply agile leadership and excellent communication skills. 

 

The chosen candidate will be engaged on a three-year contract for service. Working to the Board of the ŻfinMalta National Dance Company, the chosen candidate is expected to lead the company, operating with flexible hours to meet the demands and requirements of the position. The chosen candidate will be based in Malta and required to work within the rules and regulations of the Malta Public Service. 

 

The remuneration bracket lies between EUR32,000 and EUR 38,000 excluding VAT, per year. Payment will be processed monthly by the ŻfinMalta National Dance Company on receipt of an invoice with a valid VAT number. 

 

Closing date for applications is 23rd June 2020 at 12.00 noon (UTC / GMT +2).

 

Please download our job pack (including application guidelines and contextual information) below

If you have questions after reading the application guidelines please email Rachel Vella, Deputy Company Administrator: rachel.vella@zfinmalta.org

 

The audition and interview with shortlisted applicants will be held online, between the 1st and 10th of July 2020 in accordance with the COVID-19 pandemic restrictions.

 

The new Artistic Director of ŻfinMalta National Dance Company will commence work in Malta from 8th March 2021. However a handover period in the month leading up to this is necessary. The handover period will be discussed with the chosen candidate in due course.

 

Due to Visa issues, this call is open to European Union and British citizens only.

Sejħa għal Direttur Artistiku

Il-kumpanija nazzjonali taż-żfin kontemporanju, ŻfinMalta National Dance Company, qed tfittex Direttur Artistiku. Bħala Organizzazzjoni Kulturali Pubblika, il-proċeduri tal-Gvern jitolbu għal sejħa pubblika ma’ tmiem il-mandat tad-Direttur Artistiku.

 

Din il-pożizzjoni teħtieġ korijografu sabiex jmexxi l-kumpanija nazzjonali taż-żfin ta’ Malta. Il-kandidat magħżul ikun jista’ jipprovdi viżjoni artistika u jmexxi l-kumpanija biex twettaq il-missjoni u l-viżjoni tagħha filwaqt li ttella’ xogħlijiet tal-ogħla kwalità u eċċellenza dinjija.

 

Id-Direttur Artistiku se jkun mistenni li jiżviluppa l-programm annwali tal-kumpanija, b’avvenimenti li jinkludu l-aktar forom wiesgħa ta’ espressjoni artistika, bl-għan li jintlaħqu nies ta’ kull età u mill-gruppi soċjali kollha – hu x’inhu l-isfond kulturali tagħhom. Id-Direttur Artistiku se jkun mistenni joħloq xogħlijiet ġodda, jikkummissjona korijografi oħra, u jrawwem l-iżvilupp artistiku taż-żeffiena tal-kumpanija u jaħdem mat-team biex jespandi x-xogħol tal-kumpanija fil-kuntest lokali u internazzjonali.

 

Il-persuna magħżula trid tkun mexxej kulturali u tkun mistennija li tipparteċipa b’mod attiv fil-promozzjoni tal-iżvilupp artistiku, kulturali u kreattiv fuq livell nazzjonali kif ukoll jiżviluppa aġenda b’saħħitha għal kollaborazzjoni internazzjonali fi ħdan pjattaformi u networks kulturali Ewropej u lil hinn.

 

L-applikanti jridu jagħtu prova ta’ xogħolhom fuq livell internazzjonali, filwaqt li jkollhom determinazzjoni, motivazzjoni, filwaqt li jkollhom il-kapaċità biex imexxu b’aġilità. Għandhom jkollhom ukoll ħiliet eċċellenti fil-komunikazzjoni. Il-kandidat magħżul jingħata kuntratt ta’ tliet snin u jkun jirrispondi lill-Board ta’ ŻfinMalta. Ikun mistenni li jmexxi l-kumpanija u li jkun flessibbli fil-ħinijiet li jaħdem biex jilħaq il-ħtiġijiet li titlob din il-pożizzjoni.

 

Il-kandidat magħżul irid ikun ibbażat f’Malta u jaħdem skont ir-regoli u r-regolamenti tas-Servizz Pubbliku ta’ Malta. Il-paga għal din il-pożizzjoni se tkun bejn EUR32,000 u EUR38,000 mingħajr VAT, fis-sena. Il-kumpanija ŻfinMalta toħroġ pagament kull xahar wara li tirċievi fattura mingħand id-Direttur Artistiku, li għandu jkollu numru tal-VAT validu.

 

L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-23 ta’ Ġunju 2020 f’nofsinhar (UTC / GMT +2).

 

Niżżel l-informazzjoni u l-linji gwida marbuta ma’ din is-sejħa minn hawn:

Għal xi diffikultajiet jew mistoqsijiet wara li jinqraw il-linja gwida, l-applikanti jistgħu jibagħtu ittre lid-Deputat Amministratur tal-Aġenzija Rachel Vella: rachel.vella@zfinmalta.org.

 

Dawk l-applikanti magħżula fl-ewwel fażi se ssirilhom intervista onlajn, bejn l-1 u l-10 ta’ Lulju 2020, skont ir-restrizzjonijiet tal-pandemija COVID-19. Id-Direttur Artistiku ġdid jingħata kuntratt li jibda uffiċjalment mit-8 ta’ Marzu 2021, madankollu, matul ix-xahar ta’ qabel irid ikun hemm perjodu ta’ tranżizzjoni.

 

Dan il-perjodu jiġi diskuss mal-kandidat magħżul. Minħabba restrizzjonijiet bil-Visa, l-applikanti għandhom ikunu ċittadini mill-Unjoni Ewropea jew mir-Renju Unit.