Apprenticeship Application

APPLICATION FORM /  FORMOLA TA’ APPLIKAZZJONI

 • Personal Details / Dettalji Personali

 • Enter your email address here / Daħal l-indirizz elettroniku hawnhekk
 • Ġurnata/Xahar/Sena
 • in metres / f’metri
 • in kgs / f’kili
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 256 MB, Max. files: 1.
   (PDF)
  • Drop files here or
   Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 256 MB, Max. files: 1.
    Please upload a single document with front and back copies of your ID or Residency Card. (JPG / PNG / PDF) Jekk jogħġbok hemeż kopja ta’ quddiem u wara tal-karta tal-identità jew residenza, f’dokument wieħed. (JPG / PNG / PDF)
   • Maximum two minutes / Massimu ta’ żewġ minuti
   • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 256 MB, Max. files: 2.
     Please upload a full body photo and a headshot. Max 2 photos (JPG / PNG / PDF) / Jekk jogħġbok hemeż ritratt tal-persuna sħiħa u ieħor tal-wiċċ. Massimu ta’ żewġ ritratti (JPG / PNG / PDF)
    • Section A / Sezzjoni A

     If you are under 18, please make sure you have asked your parents, carer or guardian for their approval before you apply to this project and ask them to fill in the Section A below. This section must be completed for your application to be considered. / Jekk għadek m’għalaqtx it-18-il sena, jekk jogħġbok qis li titlob l-approvazzjoni tal-ġenitur/i, gwardjan legali jew persuna responsabbli, qabel ma tissottometti l-applikazzjoni tiegħek. Itlobhom ukoll jimlew Sezzjoni A.
    • Parent or Guardian / Ġenitur jew Gwardjan Legali

    • Drop files here or
     Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 256 MB, Max. files: 1.
      Please upload a signed statement in which guardian/s confirm their consent to this application. / Jekk jogħġbok hemeż dokument iffirmat mill-ġenitur/i jew gwardjan/i tiegħek bil-kunsens tagħhom għal din l-applikazzjoni. (JPG / PNG / PDF)